Filtrer på tags

Bergen Media By søker prosjektmedarbeider i 50% stilling

Bergen Media By er en medlemsbasert stiftelse og Bergen kommunes nettverksorganisasjon på mediefeltet. Stiftelsens medlemmer er bedrifter, organisasjoner og utdannings-institusjoner innen film- og media. Bergen Media By er partner i et EU-prosjekt for mediesektoren, North Sea Screen Partnership (NSSP). Prosjektet har partnere i 7 land, og har som mål å utvikle de regionale mediemiljøene gjennom samarbeid og nettverk. Bergen Media By skal derfor styrke staben med:

PROSJEKTMEDARBEIDER I 50% STILLING

Arbeidsoppgavene vil i første rekke være knyttet til informasjonsarbeid, bl.a web-publisering og nyhetsbrev, men det vil også være aktuelt å bistå med gjennomføring av prosjekter innen NSSP.

Ønskede kvalifikasjoner: • Erfaring fra informasjonsarbeid og gode kunnskaper om teknologi og nye medieplattformer
• Kjennskap til mediebransjen
• Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel
• Meget gode kunnskaper i engelsk

Søknad sendes elektronisk til post@bergenmediaby.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Bergen Media By, Torill Svege, tlf. 90 53 11 67.

Søknadsfrist: 18. september
Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.