Filtrer på tags

Bergen kommune søker utøvere til kulturprogrammet ‘Den kulturelle lykkepillen’

Bergen kommune søker utøvere til kulturprogrammet 'Den kulturelle lykkepillen'

Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Som utøver får du selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk. NB! Søknadsfrist: Torsdag 13. desember 2018 for oppdrag i 2019.

Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.
Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m.

Bergen kommune søker nå etter profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.

  • Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til kurs
  • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
  • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
  • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
  • Utøvere innen tradisjonshåndverk
  • Formidler/foredragsholder innen ulike tema
  • Danseinstruktører

Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her, eller klikk deg direkte til utlysning og registrering.

Siste nytt