Filtrer på tags

Bergen kommune ønsker innspill til ny kunstplan

Bergen kommune ønsker innspill til ny kunstplan

Bergen kommune skal lage ny kunstplan for det profesjonelle feltet og ønsker dine innspill.

Ny kunstplan

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring ved Seksjon for kunst og kultur er i gang med arbeidet med en ny kunstplan for det profesjonelle feltet, som skal gjelde fra 2018-2027. Den nåværende kunstplanen “Kunstbyen Bergen”, rullert i 2013, gjelder ut året.

Kunstplanen skal være et verktøy for de folkevalgte og kulturadministrasjonen, skapt ut av feltets behov og ambisjoner. Vi ønsker at byens aktører fra alle fagfelt skal få bidra med erfaringer og ideer i arbeidet med den nye planen, og inviterer til å sende inn skriftlige innspill.

Mål med planen

Kunstplanen er det sentrale plandokumentet for kommunens arbeid for å styrke fagfeltene musikk, visuell kunst, elektronisk kunst, tverrestetiske uttrykk, film og litteratur.

I arbeidet med planen står to ønsker sentralt: at Bergen skal være en nyskapende kunstby i internasjonal sammenheng, og at kunst skal spille en sentral rolle i samfunnet – for bergenserne og i byen. Vi tror disse ønskene er gjensidig avhengige av hverandre, og ønsker innspill om hva de innebærer og hvordan de kan oppfylles.

Frist for innspill 20. april

Vi ønsker innspill fra deg som enkeltkunstner, organisasjon eller institusjon, både til fagspesifikke prioriteringer innenfor ditt eget felt og virke, men også innspill til hvordan Bergens kulturliv som helhet kan fortsette å utvikle seg i tråd med våre ambisjoner.

Alle innspill kan sendes på e-post til: Klima.kultur.naring@bergen.kommune.no

Innspillene må være mottatt senest 20. april.

Se her for mer informasjon

Siste nytt