Filtrer på tags

Ber om innspill til utvikling av regionale musikksentre

Ber om innspill til utvikling av regionale musikksentre

Kulturrådet holder innspillsmøte om regionale kompetansesentrene 3 mars. Det er mulig å sende inn skriftlige innspill fram til 3. april og vi håper noen av våre medlemmer vil sende Kulturrådet et innspill om hvordan Brak og/eller andre regionale kompetansesentre har fungert.

Videreutvikles og styrkes

Kulturrådet inviterer musikkfeltet til å komme med innspill til hvordan de regionale kompetansesentrene for musikk best kan videreutvikles og styrkes.

Sentre og nettverk

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å bidra til å utvikle og styrke de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale jazz- og folkemusikksentrene, samt kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene i hver region. Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter. I denne prosessen inviterer Kulturrådet aktørene i feltet til å komme med kommentarer til et innspillsnotat om sentrene og deres betydning og framtid i musikkfeltet.

Innspill

Som del av kartleggingen er det viktig at vi også hører fra musikere, kunstnere og utøverfeltet, både på selve innspillsmøtet men også i innleggs form innen fristen 3. april. Møtet den 3. mars kommer til å strømmes for de som ikke har anledning til å ta turen til Oslo.

Her er en lenke til notatet og møtet på nettet.

Siste nytt