Filtrer på tags

BEK søker ny daglig leder

BEK søker ny daglig leder

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, ble stiftet i 2000 og har som formål å fremme elektronisk kunst. BEK skal være et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere og kulturlivet, og virksomheten omfatter produksjon, forskning og utvikling, opplæringstiltak og formidling. BEK har virksomhet i forhold til billedkunst, musikk og scenekunst og vektlegger særlig tverrestetiske uttrykksformer. BEK preges av høy aktivitet og et godt, sammensatt og internasjonalt miljø. BEK har et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt, og inngår i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. BEK drives med tilskudd fra staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Vi søker daglig leder med kunnskap innen organisering av kultur og kunstorganisasjoner. Stillingen vil være med å bygge og strukturere institusjonen videre i samarbeid med styret og ansatte.

Vi ser etter deg med følgende egenskaper:

– lederkompetanse og -erfaring innen kulturfeltet – kompetanse innen økonomi og administrasjon
– gode IT kunnskaper
– prosjekt og utviklingserfaring
– evne til å motivere, inspirere og veilede medarbeiderne
– gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
– kunnskap og kjennskap til offentlige samarbeidspartnere
– god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
– fordel med nettverk innen kunstfeltet

Daglig leder vil være stiftelsens øverste administrative leder, og vil rapportere til styret. Stillingen er et åremål på 4 år med mulighet for fornyelse i inntil 2 år. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Aashild Grana (aashild.grana@khib.no), tlf. 926 48 111 eller styremedlem Grethe S. Losnegaard (g.s.losnegaard@no.cisv.org), tlf. 900 70 181.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til bek@bek.no.

Søknadsfrist 14.06.2009.