Filtrer på tags

Bakgrunn for Dyrt nok-kampanjen

Bakgrunn for Dyrt nok-kampanjen

Bakgrunn for kampanjen:

Det som er årsaken til vår kampanje, er følgende fakta:

Regjeringen ved Finansdepartementet satte dette i gang med Hervik-(moms)-utvalget uten at noen fra det frie kulturfeltet fikk være representert. Representert i godt monn var dog de som vil ha en fordel av dette, altså de store mottakerne av offentlig støtte, som for eksempel orkesterfeltet. Til tross for en massiv felles nei-til-moms kampanje med helsides annonser rettet mot politikere generelt før årets partilandsmøter, var det ingen av regjeringspartiene som ga uttrykk for at de var mot merverdiavgift på kultur. Fordi dette er en Finansdepartement-sak, har det vært svært vanskelig for oss å få noen oppmerksomhet rundt dette fra Kulturdepartement. Billettmoms vil ha en enorm, negativ effekt på flere måter innenfor det frie kulturfeltet. Regjeringen viser selv til, i Statsbudsjettet for 2009, at den vil utrede saken dypere før innføring blir aktuelt. Denne nye utredningen har vi ventet på, fordi det er vår mening at Hervik-utvalgets utregninger er feil. På møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet den 24.mai, ble det imidlertid klart at noen ny undersøkelse ikke var aktuell. Vi ble på nytt bedt om å underbygge vår argumentasjon med nye regneeksempler, men vi ble dessverre sittende igjen med et klart inntrykk av at dette ville kunne bli innført allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Når det gjelder beløpet på kr.50,-, så er dette det vi anslår merverdiavgift vil koste vårt publikum ekstra. Arrangørene har ikke selv marginer til å dekke dette, og må derfor ta inn dette med høyere pris til publikum. Utregninger fra flere kulturprodusenter, viser at det er omtrent her prisøkningen vil ligge; noen høyere og noen lavere, avhengig av billettpris og inngående mva. Forutsatt da at det er tale om en 8% mva.-sats ut og fullt fradrag inn.

Siste nytt