Filtrer på tags

AKKS Bergen søker vikar for daglig leder

AKKS Bergen søker vikar for daglig leder

AKKS Bergen søker vikar for daglig leder – et drøyt 1 års engasjement
Daglig leder i AKKS Bergen skal ut i permisjon sommeren 2010 og vi søker derfor vikar for henne. Vi søker en engasjert og utadvendt person som vil ha hovedansvaret for den daglige driften av AKKS Bergen fra 3. Mai til og med 30. August 2011

AKKS Bergens er en musikkorganisasjon som tilbyr opplæring innen rytmisk musikk, utleie av øvingslokaler og konserter – samt den tradisjonsrike musikkfestivalen for ungdom; Eggstockfestivalen.

AKKS Bergen er en del av landsorganisasjonen AKKS som har avdelinger i de fire største norske byene, samt en avdeling i oppstart i Kristiansand. AKKS Bergen har eksistert siden 1995 og er per i dag den største av AKKS avdelingene og er i stadig utvikling. AKKS Bergen holder til på USF verftet og har to kontorer og 6 øvingslokaler der. I tillegg har AKKS Bergen virksomhet på Møhlenpris, Årstad, Nesttun og i Sund Kommune.

Som daglig leder vil du ha ansvaret for avdelingens drift. I det ligger blant annet daglig økonomi med bilagsføring og kontering og dialog med regnskapsfører, søknads- og rapportskriving, oppfølging av ansatte, oppfølging av de ulike delene av driften som kurs, øvingslokaler og konserter, rapportering og kontinuerlig dialog med det lokale styret, oppfølging av Eggstockfestivalen, dialog med de andre avdelingene og landsleddet, dialog med samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter samt representere avdelingen i ulike fora, på konferanser og lignende. Styret setter handlingsplan og budsjett som daglig leder forvalter, samt at daglig leder sørger for at avdelingen følger vedtekter satt av Landsmøtet, AKKS høyeste organ. Daglig leder er arbeidsleder og tillitsvalgt for ansatte i bedriften. Arbeidstid er ukedager på dagtid, men det må påregnes noe ettermiddagsarbeid og noe reising i jobben.
Stillingen krever relevant utdanning og/eller arbeidserfaring, gjerne fra frivillig organisasjonsliv og ungdomsarbeid. Du bør være interessert i musikk, og ha kjennskap til byens musikkmiljø. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, men samtidig trives med og kunne arbeide selvstendig, strukturert og samvittighetsfullt. Da du er AKKS Bergens ansikt utad, er det også svært viktig at du er utadvendt og engasjert og kan jobbe konstruktivt under press og i høyt tempo. Vi kan tilby en utfordrende og meget givende jobb i en spennende organisasjon. Vi har flotte lyse kontorlokaler og er samlokalisert med bl.a. Brak og Hordaland Musikkråd. Du vil lære mye om drift og arrangering, og vil få nyttige kontakter i Bergens musikkliv. Gode kommunikasjonsevner og personlig egnethet vektlegges. AKKS Bergen har tariffavtale og pensjonsordning i Vital. Det legges opp til opplæring fra 3. Mai til 25. Juli.

Lønn mellom 250 000,- og 350 000,- og gis fra individuelle kvalifikasjoner.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Mona Størseth på tlf. 55 55 75 54 eller mail bergen@akks.no

Søknadsfrist: 12.4.2010 Søknad med CV og relevante attester sendes til:
bergen@akks.no eller

AKKS Bergen
Georgernes verft 12
5011 Bergen

Søknader vil ikke bli returnert.