Filtrer på tags

AKKS Bergen søker tromme-, bass- og vokal lærer!

Hvert semester arrangerer AKKS Bergen instrumentkurs i vokal, bass, gitar og trommer. Grunnkurs og videregående kurs, der det videregående kurset bygger på grunnkurset.

Kursene foregår gruppevis med 5-6 elever for vokal- og basskurs, mens trommekurs har 3 elever. Instrumentkursene går over 8 uker, med to timer undervisning hver uke.

Kursene starter denne våren i uke 6. Send AKKS Bergen en mail med personlig CV, musikalsk CV (relevant musikalsk erfaring), et detaljert kursopplegg for grunnkurset og videregående kurs, samt aktuelle attester og referanser.

AKKS Bergen oppfordrer jenter til å søke.

Kun søknader elektronisk, merk mailen “søknad” og send til bergen@akks.no

For spørsmål kontakt AKKS Bergen på tlf: 55 55 75 55 og for mer informasjon angående de ulike kursene se www.bergen.akks.no.

Siste nytt