Filtrer på tags

Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Etter mye arbeid fra nasjonale rettighetsorganisasjoner som NOPA og Gramart og aksjoner fra artister mot paragraf 71 ble forslaget strøket fra ny åndsverklov.

Saken har vært mye omtalt og debattert i avisene de siste ukene og viser viktigheten av å engasjere seg i politiske prosesser.

Les mer om saken på Ballade

Siste nytt