Filtrer på tags

1. september er frist for å søke Music Norways reisetilskudd

1. september er frist for å søke Music Norways reisetilskudd

Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak.

Søknadsfristen er torsdag 1. september kl. 24:00

For å kvalifisere for reisetilskudd til konserter må konsertene finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og skal være konkrete på søketidspunktet. Datoer og byer, arrangementssted og publikumskapasitet på spillestedene skal oppgis. Obligatoriske vedlegg er bekreftelse/invitasjon og konkret og detaljert budsjett for prosjektet. Husk også å konkretisere målsetting med prosjektet, samt spesifisere både norske og internasjonale samarbeidspartnere i feltene som er satt av til dette i søknadsskjemaet.

Når det gjelder eksport- og næringsrettede tiltak, gjelder dette bransjeaktører og komponister/låtskrivere som ønsker å delta på møter og annen nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører. Prosjektbeskrivelse med informasjon om formål, antall møter med dato, sted og deltakere, samt samarbeidspartnere må oppgis i søknaden. Søknader om generell deltagelse på konferanser/bransjetreff/messer uten at søker har en aktiv rolle eller kan vise til inngåtte og bekreftede avtaler med internasjonale aktører, vil ikke bli innvilget.

Mer informasjon

Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finnes på søknadsportalen stikk.no. Her finner du også informasjon om tidligere tildelingsrunder.

Samme frist gjelder ordningen Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland. Les mer om denne ordningen her.

Siste nytt