Filtrer på tags

Viktige søknadsfrister 1. og 2. februar

Viktige søknadsfrister 1. og 2. februar

Det nærmer seg viktige søknadsfrister hos Bergen kommune og Fond For Lyd og Bilde, her finner du link til vår søknadskalender og informasjon om de ulike ordningene.

Nyttige tips

Når du lager prosjektbeskrivelsen til ditt prosjekt er det nyttig å strukturere en tekst som konsist beskriver hva prosjektet er, en tidslinje i prosjektet og hvem som deltar i det. Prosjektet er mer troverdig når en søker både Bergen kommune og Fond For Lyd og Bilde. En må ha med egenkapital, og den bør være ca 1/3 av inntektene i budsjettet. Egenkapital kan også forstås som egen innsats, altså hvor mye ditt arbeid er verdt. Søknadsummen skal være realistisk, så om totalbudsjettet er 100 000,- bør søknadssummene ikke være mer enn 1/3 av totalbudsjettet per fond en søker.

Budsjettet skal balansere i null, det betyr at inntektene og utgiftene skal være like. En vil oppleve at jo mer en søker, jo høyere blir egenkapitalen, og da må en justere utgiftene der etter.

Et spørsmål vi ofte får er hvor mye en skal sette i honorar til musikere som deltar på innspillingen. Selv om satsene er på ca. 4000,- pr dag, kan denne gjerne være noe mindre i et budsjett, for eksempel 2500,- pr dag dersom innspillingen varer i ti dager.

Her er en gjennomgang av tips til og oversikt over søknader fra Sindre Sætre i Bergen kommune:

Søknadskurs musikk 2018 Sindre

Her finner du Brak sin søknadskalender

Det er verdt å merke seg at Bergen kommune i år har delt inn søknadsfristene i to bolker, der hovedbolken er 1. februar og den andre bolken er 1. september. Det er også et par nye søknadsordninger som Åpne Dører, tilskuddsordningen har som formål å sikre nye, fremtidsrettede formidlingstiltak, som kan bidra til å utvide publikumsegmentet, øke bruken og senke terskelen for deltakelse på de ulike kunst- og kulturarenaene

Dersom du har spørsmål til dine søknader, kan du sende oss en e-post eller ta kontakt med oss på telefon.

Vi er tilgjengelige mellom 10:00 og 16:00 alle ukedager.

Siste nytt