Filtrer på tags

UKM Hordaland-festivalen 2019 søker husband

UKM Hordaland-festivalen 2019 søker husband

UKM-festivalen i Hordaland arrangeres 05.-07. April 2019 på Oseana Kunst og Kultursenter. Deltakerne er mellom 13-20 år gamle, og kan delta med kunst, musikk, dans, film, teater og dikt, eller som fotograf, journalist, konferansier, scenetekniker eller arrangør. UKM-festivalen søker nå etter husband som kan akkompagnere deltakere på UKM festivalen.

UKM Hordaland-festivalen 2019 søker husband

Mange musikkdeltakere bruker playback til sine innslag. For å løfte opplevelsen for deltakeren, og samtidig gi dem smaken på hvordan det er å spille i et band, stiller UKM-festivalen i Hordaland med husband. Noen deltakere kan også ønske å f.eks. bare bli akkompagnert av pianist eller supplert med gitarist. Man kan delta med egenskrevet materiale, eller coverversjoner.

Kvalifikasjonskrav for husband

Besetning i husband: gitarist (akustisk og elektrisk), bassist, trommis, og pianist (flygel, elpiano, evt også synth). Pianist må enten beherske både klassisk og rytmisk musikk, eller msettes opp til å være to personer. Dersom man også kan stille med annet utstyr, for eksempel effekter på pad, er det et pluss. Koring må også påregnes. Kapellmester skal i sitt tilbud presentere et husband til UKM-festivalen i Hordaland 2019.

Presentasjonen må inneholde

– Navn på valgte musikere til husbandet.
– Kvalifikasjoner til musikerne i husbandet.
Som kapellmester har man følgende oppgaver:
– Planlegge og administrere husbandet.
– Ansvarlig kontaktperson for produsent av UKM-festivalen (AKKS Bergen).
– Kontakt/dialog med UKM-deltakere som ønsker å benytte husband.
– Fakturering.
Husbandet har følgende oppgaver:
– Øve inn og samkjøre husbandet med deltakernes repertoar.
– Øve med deltakere 30.-31. Mars.
– Scenetekniske prøver 05. april (evt ekstraøvinger)
– Akkompagnere deltakere under UKM-festivalen 06. og 07. april.

Det er en forutsetning at musikerne i husbandet er erfarne, strukturerte og har pedagogiske evner. I noen tilfeller stiller deltakerne med noter, men i andre må husbandet bruke ressurser som f.eks. avspilling av musikk via Youtube-linker.

Praktisk informasjon

Informasjon om hvilke låter, og hvor mange husband-deltakere det er, vil være klart innen 12. mars. I 2018 var det totalt 27 husband-innslag, hvorav 3 var klassiske stykker på flygel, og 5 var innslag som kun ønsket gitarist eller pianist. AKKS Bergen innhenter noter, akkorder, videoer eller lydklipp av låtene, men noe direkte dialog mellom kapellmester og deltakerne for å avklare detaljer og planlegge øving vil ofte være nødvendig.

Husbandet må øve inn materialet i forkant av festivalen, og stille på øving med deltakere i mBergen eller Os helgen før festivalen, 30. og 31. mars. Utformingen av denne øvingen kan
kapellmester og festivalprodusent utarbeide sammen. Fredag 05. april er satt av til scenetekniske prøver på Oseana. Dersom enkelte deltakere ikke har hatt mulighet til å øve helgen før, kan man bruke denne muligheten til å ta en gjennomgang. UKM-festivalen i Hordaland har offisielt program åpent for publikum fra kl 13:00 06. og 07. april, der sceneinnslag vil være på Oseana begge dagene. Detaljer rundt programmet kan avtales nærmere, men man kan regne med at husbandet må være på arena ca 09:30-18:00 lørdag, og 09:30-16:00 søndag. Husband-innslag fremføres i bolker på 3 låter om gangen.
Vi ønsker at husbandet tar med egen backline. Nærmere avtale av dette kan gjøres i kontrakt.

Honorar

Honoraret er på totalt kr 100 000. Dette inkluderer innøving på egenhånd og med deltakere,
fremføring og eventuelle reise/oppholdskostnader. Beløpet skal faktureres av kapellmester i
sin helhet.

Søknaden må inneholde

– Kapellmesters navn, adresse og organisasjonsnummer, samt kontaktinformasjon.
– Presentasjon av medlemmene i husbandet, inkl. relevant erfaring og kompetanse.
– Eventuelle forbehold.

Viktige datoer

15. januar: søknadsfrist
28. januar: svar
04. mars: oppstart av kontrakt
12. mars: fullstendig låt- og deltakerliste videresendt
30.-31. mars: øving med deltakere
5.-7. april: UKM-festivalen i Hordaland 2019

Søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til festivalprodusent Inni Mowinckel, enten via epost: ukm@bergen.akks.no, eller på tlf: +47 93 63 42 42.

Siste nytt