Filtrer på tags

Skattemeldingskurs med Skatt Vest

Skattemeldingskurs med Skatt Vest

Fristen for å levere skattemeldingen er 31. mai og som vanlig stiller Brak med den hjelper du trenger.

Skattemeldingskurs med Skatt Vest

Brak arrangerer kurs i skattemelding med Skatt Vest tirsdag 15. mai på Terminus. Vi kommer også til å sette opp tidspunkt for individuell veiledning. Dette blir i starten av mai, tidspunkt kommer.

Fra Skatt Vest kommer Bente Lundekvam og Ole Petter Songve som begge har lang fartstid i Skatteetaten. Begge har erfaring fra kontroll og veiledning av næringsdrivende. De har også holdt mange kurs for nystartede enkeltpersonsforetak og aksjeselskap.

Program

  1. Litt om næringsbegrepet. Skillet mellom hobby og næring.
  2. Grunnleggende bokføringsregler.
  3. Særregler for kunstnere. Hva skiller kunstnere fra andre næringsdrivende.
  4. Inntekter.
  5. Fradrag.

-Innkjøp av instrumenter (avskrivning)
-elektronisk kommunikasjon
-reise og diett
-kursutgifter
-representasjon/ velferdstiltak
-kontorutgifter
-bekledning

  1. Skattemelding og næringsoppgave

-Hvordan fylle ut og levere inn.

  1. Grunnleggende regler om merverdiavgift.

Spørsmål og svar under og etter gjennomgangen.

Kurset er åpent for alle medlemmer, husk å meld deg på!

Siste nytt