: Mal for enkel regnskapsføring

Vi har laget en mal som dere kan bruke til å holde regnskap på en enkel måte gjennom året. Da vil det bli enklere å levere inn næringsoppgaven ved fristen i mai. Disse er beregnet på enkeltpersonsforetak innen musikkbransjen som har få bilag, lav omsetning og ikke er momspliktige.

Relaterte artikler

Ved å postere riktig vil det bli enkelt å overføre tallene til næringsoppgaven. Har du under 50 000 kroner i omsetning trenger du kun summere inntekter og kostnader og levere forenklet næringsoppgave.

Regnskapsprogram

Ved høyere omsetning og anbefaler vi at dere bruker et enkelt online regnskapsprogram som Fiken (medlemsavtale), e-conomic, eller Visma e-accounting.

Ta gjerne kontakt om du trenger en innføring i regnskap. Brak arrangerer kurs i dette hver vår og gir rådgivning til våre medlemmer.

Braks regnskapsmal

Denne er beregnet på foretak som har relativt få bilag. Malen er ikke beregnet på foretak som er momspliktig. Postene tar utgangspunkt i næringsoppgave 1 og det er kun et utvalg med de mest brukte postene for enkeltpersonforetak innen musikkbransjen som er med i malen.

Reknskapsmal medium 2015

Last ned medium regnskapsmal her

 

Noen sentrale poster

(Merk det kan være noe forskjell mellom postene i standard kontoplan og nummeret de har i næringsoppgaven)

Kostnader

Husk at alle kostnader skal kunne knyttes til dine inntekter som selvstandig næringsdrivende.

6300 Leie lokale

Under denne poste fører du opp kostnader for leie av øvingslokale eller kontorlokale.

Driver du EPF og har hjemmekontor, kan du føre opp et sjablongfradrag på 1.600 kroner pr år. Kravet er at du bruker et eget rom i boligen til hjemmekontor. Hjemmekontor føres i post 7700 – annen kostnad, fradragsberettiget. Brukes kun deler av et rom som hjemmekontor, kan man ikke føre opp noe fradrag her.

6995 Kontorkostnader

Permer, printer, telefonkjøp, datamaskin, dropbox mm. Se under for info om telefon- og internettabonnement.

Telefon: For enkeltpersonforetak fører man alle utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler (telefon, bredbånd, mobilt bredbånd o.l.) i post 6995. Men man må tilbakeføre en andel for eget bruk i post 7098 som er på 4 392 kroner (det vil si at du i praksis får fradrag for alle kostnader over 4392,-. Har du hatt lavere kostnader enn dette trenger du ikke ta med noe).

6500 Verktøy, inventar (under 15 000,-)

På denne posten fører du f.eks innkjøp av nye instrument og kjøp av utstyr til din virksomhet som ikke hører til kontorkostnader.

6000 Avskrivning

Investeringer i utstyr og inventar på over 15 000 kroner skal avskrives, og føres i skjema RF 1084. Avskrivingssatsene  varierer etter antatt levetid. For en datamaskin er satsen på 30%.

7165 Reise- og diettkostnader

Merk at EPF kun kan kreve fradrag for matutgifter som dokumenteres med kvitteringer/bilag. Se Braks mal for reiseregning for enkelt skjema du kan føre dette inn i.

7700 Diverse kostnader

(i næringsoppgaven: annen kostnad, fradragsberettiget). Her fører du aviser, faglig/kunstnerisk inspirasjon – konsertbilletter, plaktekjøp o.l. Dette er også posten du samler opp kostnader som ikke hører hjemme i noen av de andre postene.

7350 Representasjonskostnader med fradragsrett: Møtevirksomhet

Hvis du har bilag og skal føre fradrag fra et møte: pass på at regningen for mat og drikke ikke overstiger 421 kroner pr person. Hvis du går over denne grensen kan du ikke fradragsføre noe fra det møtet i det hele tatt. I bilaget beskriver du hvem du har vært på møte med og hvorfor.

Pass også på at regningen ikke inneholder brennevin eller tobakk. Hvis den gjør det, får du ikke skattemessig fradrag for noe.

4500 Fremmedytelse og underenterprise

Betaling til musikere, lydmann, design føres i denne posten. Litt flytende overgang mellom denne og 6700 Fremmed tjeneste, men generelt kan man si at dette er kostnader til dine kunstneriske prosjekt som du har fått andre til å utføre for deg.

6700 Fremmed tjeneste

Kostnader for regnskapsfører, management, rådgivning mm føres i post 6700.

5950 Pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G.

Føres ikke i næringsoppgaven, men i selvangivelsen: Frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kr i post 3.2.2 i selvangivelsen. Sykepengeforsikring gjennom NAV føres i post 3.2.18 i selvangivelsen.

Inntekter

3200 – Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet

Eksempler: Konserthonorar, impressariovirksomhet (management) – forvalting av andre sitt åndsverk, undervisning.

Støtte fra Kulturrådet eller kommune o.l. føres i post 3400.

3000 – Salgsinntekter avgiftspliktige

Eksempler: Hvis du jobber som konsulent for en festival og fakturerer honoraret fra ditt enkeltpersonsforetak. Salg av merch mm. Salget føres ekskl. merverdiavgift.

De første 50 000 NOK føres derimot under post 3100 Salgsinntekt – avgiftsfritt.

Husk å legge moms på den første fakturaen du sender ut der dine momspliktige inntekter på foretaket i løpet av de siste 12 måneder går over 50 000,-

regnskap

Relaterte artikler