Filtrer på tags

Påmelding til internasjonal uke 19.-27.oktober i Bergen og Hordaland

Påmelding til internasjonal uke 19.-27.oktober i Bergen og Hordaland

Internajonal uke arrangereres 19.-27. oktober rundt i Bergen og Hordaland. Både enkeltaktører og arrangører oppfordres til å melde sitt arrangement på internasjonal uke.

Påmelding til internasjonal uke 19.-27.oktober 

Ved å delta under Internasjonal uke får man plass og promotering i FN sambandets programblad. Påmelding er gratis. Det eneste kravet er at man henviser til at arrangementet er en del av Internasjonal uke. Vi oppfordrer også til å knytte arrangementet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. 
 
FN sambandet ønsker å ta med alle arrangementer innenfor tidsrommet 19. til 27. oktober, og oppfordrer derfor til å planlegge og melde inn arrangementer denne uken. Ordinære arrangement i perioden kan også meldes inn så lenge de kan knyttes til ukens formål og plattform. Om det er plass inkluderes også relevante arrangementer rett før ukens start, og rett etter avslutningen.
 
Påmelding gjøres til iubergen@fn.no. Send en e-post med emne “Påmelding *organisasjonens navn* Internasjonal uke 2018”
 
Påmelding til stand på folkefesten gjøres til iubergen@fn.no eller folkefest.internasjonaluke@gmail.com 
 
Årets frister er som følger:
 
Frist for påmelding: 23. august
Frist for innsending av tekst og bilde /logo: 4. september
Frist for påmelding til stand på Folkefesten: 30. september
 
Ta kontakt med iubergen@fn.no hvis dere har noen spørsmål.

Siste nytt