Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.

Organisasjon

Brak er en musikkorganisasjon som jobber for å heve kompetansen og styrke nettverket til musikkbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brakadministrasjonen består av 3,4 årsverk og ledes av et aktivt styre.

Visjon

Brak skal fungere som døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene tør satse på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen – og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

Medlemsskap

Det koster ikke noe å bli medlem i Brak, og enkeltpersoner blir medlem i kraft av å være artist, arrangør, representant for plateselskap eller lignende. Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Bli medlem.

Braks arbeid

Brak skal arbeide for sine medlemmer ut i fra fem hensyn:

  • Musikkpolitiske
  • Næringspolitiske
  • Medlemsservice
  • Informasjonsformidling og opplæring
  • Ad hoc-prosjekter

Administrasjon

Braks administrasjon består av tre årsverk fordelt på:

  • Daglig leder (100%), Bergen
  • Informasjonsmedarbeider (100%), Bergen
  • Prosjektmedarbeider (100%), Bergen
  • Prosjektleder for Brak Sogn og Fjordane (40%)

Vi har kontorer på USF Verftet i 4. etasje, som er bemannet fra kl 10.00-16.00 på hverdager.

Hjelpe alle

Vår målsetning er å kunne hjelpe alle som jobber med musikk, på alle nivå og uansett spørsmål eller problemstilling. Har vi ikke svaret, finner vi det!

Kontakt oss

Organisasjonsnummer: 980.850.609
Kontonummer: 3624.20.06296

Les: Handlingsplan 2015-2016
Les:  Vedtekter for Brak 2014

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013