Filtrer på tags

Music Norway søker etter samfunnskontakt til sin PR-avdeling

Music Norway søker etter samfunnskontakt til sin PR-avdeling

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet i 2012. Deres formål er å legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Stiftelsen baserer sitt arbeid på musikklivets behov og skal øke interessen for og bruken av norsk. Music Norway skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Music Norway er rådgiver for Utenriksdepartementet, og forvalter tilskuddsmidler til internasjonale prosjekter søkbare på stikk.no. Music Norway samarbeider tett med de øvrige musikk- og kultur organisasjoner og har god dialog med musikklivet, myndigheter og offentlighet.

Music Norway søker etter en ny samfunnskontakt til sine kontor i Oslo. Søker har stor interesse for norsk musikk- og kulturliv, forståelse for offentlige virkemidler og ser potensiale i å investere i en kreativ industri. Music Norway søker noen med sterk faglig kompetanse og god energi. Det er ønskelig at søker tar egne initiativ, er praktisk og har god gjennomføringsevne.

Les full utlysning på Music Norway sine sider

Søknadsfrist: 25 mai 2018.

Music Norway driftes av Kulturdepartementet, og mottar årlig et tilskudd på 24 millioner. Music Norway forvalter 5 millioner for Utenriksdepartementet. Overordnet mål er å sørge for at våre midler kommer hele det profesjonelle norske musikklivet til gode. Vårt hovedkontor er på Solli plass.

Siste nytt