Filtrer på tags

Innkalling til Braks årsmøte 2017

Innkalling til Braks årsmøte 2017

Braks årsmøte 15. mai er din anledning til å få innsikt i hva vi har jobbet med det siste året og påvirke planene for kommende år. Husk at saker du vil ta opp må meldes inn skriftlig senest to uker før årsmøtet.

Innkalling til årsmøte

Tid for oppsummering og tanker for kommende år! Dette er din største mulighet til å forme Brak, få innsikt i hva Brak har gjort og skal gjøre, våre prioriteringer og satsingsområder. Vi jobber kontinuerlig med å imøtekomme deres ønsker og behov, og kaller med dette inn til årsmøte mandag 15. mai kl 18.00 til 19.00 med påfølgende kontorfest. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer stiller!

Brak årsmøte avholdes på Braks kontorer på USF Verftet.

Årsmøtet er Braks øverste myndighet, og avholdes en gang i året.

Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme hver, men man må gjerne stille med flere representanter, for å enes om en stemme. Du kan ikke representere flere aktører ved avstemming – altså kan du kun stemme på vegne av én aktør.

Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted.

Dagsorden:

  • Valg av Braks styre. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Brak i kommende periode.
  • Årsbudsjett 2017 og handlingsplan 2017-2018
  • Aktivitetsrapport og regnskap 2016
  • Det blir enkel servering på begynnelsen av møtet og sosial sammenkomst på Brak-kontoret etterpå.

Om Brak:

  • Administrasjonen består av Karen Sofie Sørensen (daglig leder), Joar Nicolaysen (informasjonsmedarbeider), Jørgen Sælensminde Avsnes (prosjektansvarlig) og Elise Hessevik (prosjektleder Sogn og Fjordane).
  • Styret består nå av Marie Amdam (styreleder), Kristian Stockhaus, Solgunn Slåtto, Tarjei A. Heggernes, Thomas S. Øvstevold, Tatiana Palanca og Ida Nerbø (vara).

Sakspapirer:

Årsrapport 2016

Bilder fra årsmøte 2016

Les Braks årsrapport for 2015 her

 

Siste nytt