Tilskuddsordning: Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2019

Bergen kommunes etablerings-, arbeids- og kulturstipend skal gå til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Ordningen gjelder alle fagfelt. Tilskuddsordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere. Bergen kommunes arbeidsstipend er på kr 200 000. Størrelsen på kultur- og etableringsstipendene kan variere, men ligger normalt mellom 20 000 og 50 000 kroner.

Målgruppe – hvem kan søke
Enkeltkunstnere, kunstnergrupper, kulturarbeidere og kulturforetak kan søke etablerings- eller kulturstipend, mens arbeidsstipendene er forbeholdt skapende og utøvende kunstnere. Det skal normalt ikke gis stipend til personer i et utdanningsforløp. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune

Søknadsfrist 
Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsfristen må overholdes.

Siste nytt