Tekstforfatterfondet

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk. Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen: https://soknad.musikkfondene.no/

Fondet behandler ikke innkomne papirsøknader.
Årlige søknadsfrister er 2. april kl. 13:00 og 2. november kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

 

Se her for mer info

 

 

 

Siste nytt