Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane

Om stiftinga

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vart etablert hausten 2010, og er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjennom sitt eigarskap i sparebanken har stiftinga ein eigenkapital på nærare 1,8 milliardar og er dermed ein av dei største forretningsstiftingane i landet.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har ambisjonar om å verte ein viktig aktør i samfunnsutviklinga i fylket, som den dominerande eigaren av den største banken i fylket og gjennom utdeling av gåver til allmennyttige formål.

Les mer og søk her

Siste nytt