Søknad om refusjon av husleie i Grieghallen

For arrangementer i første halvår

Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementets kunstneriske innhold og profil, budsjett og forventet publikumsoppslutning. Det er en forutsetning at arrangementet ikke har kommersiell målsetting. Det kan ikke innvilges refusjon av husleie til rent sosiale arrangementer, fester og lign. Husleierefusjonen kan maksimalt dekke grunnleie i store sal, Peer Gynt-salen eller foajeen omfattende strøm, basisbelysning, en scenemester, vakthold og resepsjonstjeneste. Alle andre utgifter må dekkes av leietaker.

Søknadsskjema

Siste nytt