Sogn og Fjordane fylkeskommune – Kulturbygg

Tilskot frå den desentralisert ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Søknadar om tilskot frå ordninga skal sendast inn elektronisk, og via kommunen der lokalet ligg. Ta kontakt med din kommune for nærare informasjon om søknadsprosessen og om den lokale søknadsfristen.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema: Kulturbygg
Søknadsfristen er 30. april

Les meir her

Siste nytt