Samspillet i en musikkby – Brak på by:larm

I 2017 markerer vi 20 - års jubileum, og i den forbindelse avvikler vi to seminar i samarbeid med by:larm under deres konferanseprogram torsdag 2. mars.

Samspillet i en musikkby

Hva gjør at noen musikkbyer markerer seg mer enn andre på det internasjonale kartet? Er det beliggenheten, er det klima, er det politikerne eller er det tilfeldigheter? Hvilke byggesteiner må være på plass og hvordan fungerer samspillet mellom lokale myndigheter og musikkmiljøet for å realisere det potensialet som finnes? Musikk er med på å etablere byers merkevare og gjør dem mer attraktive, men hvordan sørger vi for at hele verdikjeden er på plass for å kunne styrke musikkbransjen ytterligere?

Århus: Jesper Mardahl (MD of Promus/Music City Aarhus/Denmark) will talk about how to create a network for one of the biggest music communities in Denmark and how that network can work both politically and culturally in order to have music as one of the main strategies for creative business development.
Mannheim: Dr. Matthias Rauch (cultural innovation officer, Mannheim/Germany) will talk about the relationship of music and the creative industries with urban development. With specific examples from Mannheim, he will provide insights into how strengthening the local music scene can positively impact urban development.
Bergen: Bergen kommune v/ Kulturbyråd Julie Andersland forteller om sin langsiktige satsing på å bygge et sterkt musikkmiljø.
Innovasjon Norge: Bente Holm, Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, om hvorfor musikk er en viktig faktor i branding av byer og regioner.

Les mer om panelet her

Se hele konferanseprogrammet til by:Larm her

Siste nytt