Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond støtter prosjekter som bidrar til et fornyet og dynamisk kunstnerisk og kulturelt liv i Norden, som er mangfoldig, tilgjengelig og av høy kvalitet.

Nordic kulturfond støtter kunstneriske og kulturelle prosjekter med partnere fra flere av de nordiske landene (Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbeid må være en grunnleggende forutsetning for prosjektet.

Søkere kan være enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, foreninger eller selskaper. Du trenger ikke være bosatt i Norden eller ha nordisk nasjonalitet for å søke.

Les mer og søk støtte her:

Siste nytt