NOPAs såkornmidler

Arbeidsstipend gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding, skriving av tekst og tilrettelegging av noter og tekst for publisering.

Kriterier:

  • Det kan kun sendes én søknad per medlem i hver søknadsrunde.
  • Søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen.
  • Det skal søkes om et konkret beløp.
  • Rapport om tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.
  • Såkornmidler gis ikke med tilbakevirkende kraft, bortsett fra når verk er klar for lydfesting og/eller annen fremføring.
  • Det er ikke mulig å få tildelt mer enn kr. 60.000,- over en treårsperiode, og øverste tak for enkeltutbetaling er kr. 40.000,-
  • Det gis normalt ikke støtte til fysisk eksemplarfremstilling av musikk og tekst, eller profilering på nett.

Krever medlemskap, les mer her. 

Siste nytt