NKA: Frifond

Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i NKA er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og musikk relaterte prosjekter.

Hvor søker du?

Medlemmer i NKA skal søke direkte til NKA. Vi har vår eget søknadskjema /portal.  Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Arrangører som ikke er medlem i en organisasjon som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk.

Hva kan en søke om

konsertserier

– enkeltkonserter

– konsert eller musikkrelaterte workshops

Det understrekes at det alle viktigste som skal komme frem i søknaden er aktivitet for og med barn og unge.

NB! Frifond gir ikke støtte til ordinær drift eller utstyr. Støtte til utstyr kan søkes via Musikkutstyrsordningen. Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd.

Hvem kan søke?

Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder følgende kriterier:

  • Ungdomsprosjekt:1/3 av medlemmene må være under 26 år eller søke om et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
  • Organisasjonsform: gjelder frivillige organisasjoner/ frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Søkerguide for medlemmer i Norske Konsertarrangører
Det er mulig å søke 2 ganger per år med frist 1. juni og 1. november. Merk! at det er nye oppjustere satser og nye retningslinjer vedtatt av frifondutvalget 09.03.2017.

Grunnstøtte: Det gis minimum 10.000 per år. For medlemmer i Norske Konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for det foregående året, samt planlagt program for perioden, er garantert 10.000,- i grunnbeløp (per år) gitt at dere oppfyller hovedkriteriene (se over).

Prosjektstøtte:  Det gis inntil (maks) 35.000 i støtte pr prosjekt/søknadsrunde. Merk at en søker kan kun sende 1 søknad per runde. For å få støtte utover grunnbeløpet må dere ha med følgende i søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til: Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Du trenger ikke sende med års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
  • Konsertoversikt for foregående år, samt prosjektperioden det søkes for: Utover dette legger tildelingsutvalget vekt på følgende faktorer som bør komme tydelig frem i søknaden dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet (Kr 35 000,-):
    • Arrangementsfrekvens, kunstnerisk kvalitet, kompetansebygging, lokalt samarbeid, andre spesielle behov

Rapportering 
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildeling. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknaden.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@konsertarrangor.no eller ring 90 63 06 77.

Frist: 1. juni og 1. November

SØKNADSKJEMA FRIFOND VÅR 2017

RETNINGSLINJER FRIFOND NKA 2017

Siste nytt