NKA: Frifond

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier.

 

Hvor søker du?

Medlemmer i NKA skal søke direkte til NKA. Vi har vår eget søknadskjema /portal.  Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Arrangører som ikke er medlem i en organisasjon som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk.

Hva kan en søke om

  • Konsertserier
  • Enkeltkonserter
  • Konsert eller musikkrelaterte workshops

Det understrekes at det alle viktigste som skal komme frem i søknaden er aktivitet for og med barn og unge.

NB! Frifond gir ikke støtte til ordinær drift eller utstyr. Støtte til utstyr kan søkes via Musikkutstyrsordningen. Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd.

Hvem kan søke?

Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder følgende kriterier:

  • Ungdomsprosjekt:1/3 av medlemmene må være under 26 år eller søke om et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
  • Organisasjonsform: gjelder frivillige organisasjoner/ frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Les her for mer info.

Siste nytt