Musikkutstyrsrodningen

To ganger i året gir Musikkutstyrsordningen ut tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler med formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, samt gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Tilskuddsområder

Fremføringsutstyr:

Tilskudd til fremføringsutstyr omfatter lydutstyr, lysutstyr og backline av nøktern og holdbar kvalitet. Målgruppen for fremføringsutstyr er:

 • Spillesteder – drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål.

Tildelinger til konsertarrangører vil normalt være begrenset til mindre fremføringsanlegg og backline.

Øvingsutstyr:

Tilskudd til øvingsutstyr omfatter utstyr til felles benyttelse i øvingsanlegg/øvingsfellesskap og vil normalt tildeles i henhold til gjeldende standardsatser. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Målgruppene for øvingsutstyr er:

 • Øvingsanlegg  – virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
 • Øvingsfelleskap – musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Akustiske tiltak:

Tilskudd til akustiske tiltak deles i tre grupper:

 • Akustisk forprosjektrapport; fagakustisk utredning om behov for romakustiske og lydisolerende tiltak
 • Enkle romakustiske tiltak
 • Større romakustiske og lydisolerende tiltak

Målgruppene for alle grupper akustiske tiltak er

 • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Enkle romakustiske tiltak kan også søkes av

 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Øvingslokaler:

Tilskudd til øvingslokaler deles inn i

 • Bygging og utbedring av øvingslokaler
 • Musikkbinger

Tilskudd til bygg og utbedring av øvingslokaler gis på bakgrunn av søknadsbudsjett begrenset oppad til 250.000,- per øvingsrom.

Tilskudd til musikkbinger gis i form av tilskudd på 250.000,- per musikkbinge. Dette utgjør ca. 50% av innkjøpssummen. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for transport, montering og tomt.

Målgruppen for øvingslokaler er

 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Musikkbinge: Les mer

SE HER FOR MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA

Siste nytt