Musikkutstyrordningen: Akustiske tiltak, Fremføringsutstyr, Musikkbinge, Øvingsutstyr, Øvingslokaler

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk.

MUO har både månedlige søknadsfrister ( øvingsutstyr til øvingsfelleskap, forprosjekt spillested, forprosjekt øvingsanlegg) og har også frist 1. mars og 1. september på sine tilskuddsordninger. 

Hvem kan få tilskudd?

Spillesteder: Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål.

Konsertarrangører: Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål.

Øvingsanlegg: Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål.

Øvingsfellesskap: Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom.

Les mer på MUO sine egne sider: www.muo.no

Siste nytt