Music Norway: Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland

Tilskuddsordningen er for musikkprosjekter som er tenkt å ha en positiv betydning for utviklingen av musikkfeltet i et utviklingsland.

Målgruppe for tilskuddsordningen er kunstnere og aktører/institusjoner i utviklingsland og norske aktørers samarbeid med disse. Med samarbeid forstås tiltak innen musikk som innebærer besøk til og/eller fra Norge. Her er lenke til liste over hvilke land som er definert som BISTANDSLAND av OECD og som kan motta bistandsmidler.

Følgende type tiltak kan støttes:

  • Besøksreiser fra utlandet til Norge av utøvende musikere fra utviklingsland.
  • Korttids gjesteopphold i utviklingsland for norske profesjonelle, utøvende musikere
  • Arrangering og deltakelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til musikk og utvikling, og til kulturelle rettigheter.
  • Tiltak i utviklingsland som styrker musikkfaglig kompetanse
  • Tiltak i utviklingsland som styrker kulturell infrastruktur.

Se her for søknadsskjema og mer info

Siste nytt