Music Norway: Reisestøtte til utøvere og opphavere

Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

  • Konsert/turné
  • Møtevirksomhet
  • Co-writes

Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser.

Se her for søknadsskjema og mer info

Siste nytt