Kulturstyret / Støtte til studentkultur

Årlig deler Kulturstyret ut rundt 1,5 millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Midlene skal deles ut slik at de skaper best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene i Bergen.

Kulturstyret – Støtte til studentkultur

Søknadsteksten skal inneholde hvor stort beløp det søkes om, hva beløpet skal gå til, og hvordan dette bidrar til studentkulturen i Bergen. Gjelder søknaden et prosjekt må prosjektbeskrivelsen være en del av dette. Hele søknaden, med samtlige vedlegg, skal leveres som én samlet pdf-fil. Søknadsskjema må fylles ut og signeres, og finnes her (kopier skjema for å redigere det).

Driftstøtte gjelder tilskudd til organisasjonens ordinære drift, og krav som stilles ligger i Kulturstyrets reglement for tildeling (se søknadsreglement under).

Prosjektstøtte er støtte til arrangementer som skiller seg vesentlig fra ordinær drift i organisasjonen, og kan maks arrangeres to ganger før dette må anses som ordinær drift. Søknaden må være KS i hende innen rimelig tid før arrangementet gjennomføres. I forbindelse med en søknad om prosjektstøtte er det mulig å søke om underskuddsgaranti, som innebærer at Kulturstyret skal garantere for et potensielt underskudd opp til et vedtatt beløp. All støtte krever at organisasjonen er registrert i Kulturstyret. Det er også mulig å argumentere i søknadsteksten om en ekstra oppstartstøtte, første gang organisasjonen søker om midler.

Registrering og søking om midler krever at minimum 50% av medlemmene har betalt semesteravgift til Sammen. En organisasjon må ha minimum 5 medlemmer, som forstås som de personer som ifølge organisasjonens statutter/lover har stemmerett ved den forsamling som vedtar statutter/lover. Dersom organisasjonen ikke har søkt KS om støtte de siste to år må organisasjonen registrere seg på nytt.

Les mer og søk støtte her

Siste nytt