Kulturgründeren

Kulturgründeren er et tilbud til unge kulturaktører i Bergen, som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass innenfor kultursektoren. Siden oppstarten i 2004 har Kulturgründeren gjennom Fond av Bergens Handelsstand av 1949 delt ut nærmere 1.900.000 kroner til mange forskjellige prosjekter innen blant annet musikk, dans, design, film og andre kultur-og kunst uttrykk.

Orienteringsmøte 1. november

Kulturgründeren ønsker å gi stipender til prosjekter som er i en slik fase der 25 000 NOK kan utgjøre en forskjell på veien videre. Det spiller derfor ikke så stor rolle hvor langt du er kommet med prosjektet ditt – men at du har tro og en plan på at dette kan du få til.

Om søknaden

Det skal være lett å søke støtte fra Kulturgründeren og ber om at dere holder søknadene kortfattet og relevant.
Det viktigste er å presentere deg selv, prosjektet ditt og litt om hvordan du ser for deg prosessen videre.
Legg gjerne med aktuelle linker til musikk, nettsider, bilder etc.
Kulturgründeren  ønsker å treffe de prosjektene som er i en slik fase at et stipend på 25 000,- faktisk kommer til nytte for virksomheten. Dette kan også være greit å belyse i søknaden.
Husk at prosjektene må ha tilknytning til Bergensregionen.

NB – Det er ikke noen forutsetning å være med på Oppstartsmøte for å kunne sende inn søknaden, men det gis jo en del praktiske og gode råd i løpet av møtet.
Frist for å sende inn søknad med en enkel beskrivelse av prosjektet er torsdag 23.november ved midnatt, klokken 00:00.

Søknadsfrist er 23. november, klokken 00:00 og sendes på e-post til: Ingrid Røen, ingridroen@gmail.com

Siste nytt