Fond For Utøvende Kunstnere: Reise- og etterudanningsstipend

Reise- og etterutdanningstipend 2018:

Torsdag 15. mars
Vi åpner for å ta i mot stipendsøknader over nyttår.

Søknader på e-post eller papir må være fondet i hende på fristdagen, poststempling gjelder ikke. Søknader som sendes gjennom vår digitale søknadsportal må være innsendt senest kl. 23.59 på fristdagen. Søknadene er ferdig behandlet 4 – 5 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.

LES MER HER

Siste nytt