FFUK: Støtte til innspilling, prosjekt og kortvarige reiser med kunstfaglig innhold

Støtte til innspilling, prosjekt og kortvarige reiser med kunstfaglig innhold

Søknader på e-post eller papir må være fondet i hende på fristdagen, poststempling gjelder ikke. Søknader som sendes gjennom vår digitale søknadsportal må være innsendt senest kl. 23.59 på fristdagen. Søknadene er ferdig behandlet 4 – 5 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.

Se her for mer informasjon og søknadsskjema 

Siste nytt