FFUK: PROSJEKTSTØTTE MUSIKK

Prosjektstøtte Musikk kan søkes i forbindelse med konserter/turné i Norge og/eller utlandet.
Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøvende kunstnerne som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

 

Utøvende kunstnere er i fondsloven definert som musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, dansere, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk.

Med profesjonelle utøvende kunstnere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Fondet regner ikke lyd-/lysteknikere, produsenter mm. som utøvende kunstnere.

Prosjektstøtten er en underskuddsgaranti som utbetales etter at prosjektet er gjennomført, og rapport og regnskap er mottatt og godkjent av fondet. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter.

Søknader må være mottatt av fondet før prosjektet er påbegynt.

Til søknaden skal det legges ved CV-er på alle utøverne det søkes støtte til, en utfyllende prosjektbeskrivelse og et budsjett med alle forventede utgifter og inntekter.

Legg gjerne også ved en lydfil som du mener er representativ for prosjektet.

Alle søknader og vedlegg skal være på Norsk.

Se søknad her

Siste nytt