Fana Sparebank: Gavemidler

Hver eneste dag året rundt, legges det ned mange timer med frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet for å gi barn og ungdom en god oppvekst. Dette stimulerer til en sunn og aktiv hverdag for de yngste gruppene i samfunnet. Gjennom Fana Sparebanks gavefond ønsker Fana Sparebank å bidra inn i dette viktige arbeidet. Fana Sparebank har derfor valgt å «øremerke» bankens allmennyttige gaver til barn og ungdom i Bergen og omegn.

Retningslinjer for å søke gavemidler fra Fana Sparebank

  • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, målgruppe og organisasjon.
  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år.  Søknadsfrist 31. desember.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert. (søknader sendt per epost og post blir ikkevurdert)

NB! Elektronisk søknadsskjema vil være tilgjengelig i perioden 1. desember til 31. desember. Fana Sparebank vurderer kun søknader som kommer via vårt elektroniske søknadsskjema.

Se her for mer informasjon

Siste nytt