Enivest – Kulturarrangement i Sogn og Fjordane

Enivest skal vere ein engasjert samfunnsaktør i fylket, og vi brukar sponsing som eit verkemiddel for å nå dette målet.

Vi ønskjer langsiktigheit i dei sponsorengasjementa Enivest er med på. Dette for å få best effekt av dei investeringane som blir lagt ned i tid og pengar. I tillegg viser erfaring at vi bør vere med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.

Les meir om ordninga her

Alle søknadar med eventuelle vedlegg skal sendast elektronisk til e-post: sponsor@enivest.no

Søknadsfrist 30. april (merk at vi behandlar søknadar ein gong pr. år).

Har du spørsmål, kontakt vår marknadskoordinator Reidun Hegrenes på telefon: 926 13 407.

Siste nytt