Bergen kommune tilskuddsordning: Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Musikk 2019

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Beskrivelse av ordning

Musikkbyen Bergen skal fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kraftsentrum som tilbyr musikere attraktive vilkår for kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.

Tilskuddsordningen for musikk gjelder alle musikkformer og omfatter:

-prosjektstøtte
-driftsstøtte
-øvings-, produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 1 750 875,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gis til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner, produsenter og foretak. Både enkeltpersoner og grupper/ensembler kan søke. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Les mer og søk her

Siste nytt