Bergen kommune: Internasjonal kunst- og kulturutveksling

NB! søknadsfrist er satt til 1. mars 2017

Det kan søkes tilskudd innenfor følgende kategorier:

  • Billedkunst/kunsthåndverk/design
  • Musikk
  • Litteratur/skriftkultur
  • Tverrfaglig prosjekt
  • Scenekunst
  • Elektronisk kunst
  • Kunst og næring (herunder film)
  • Kritikk, teoriutvikling og fagtidsskrift
  • Gatekunst og graffiti
  • Ymse kulturformål/annet

Søknadsfrist

Hovedsøknadsfrist er 1. mars. Mindre søknader kan behandles løpende gjennom året. Les her for mer informasjon og søknadsskjema

Siste nytt