Bergen kommune: Gjestekunstnerleilighet i Berlin

Søknadsfrist:
15. mai (for opphold påfølgende år!)

Ordningen er åpen for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innenfor alle kunstfelt, men det understrekes at opphold i leiligheten er forbeholdt personer som bor eller har sitt hovedvirke i Bergen kommune. Ordningen er tverrfaglig, og oppholdet er gratis.

Periode og varighet

Det er lagt opp til 3-måneders oppholdsperioder, med start i januar. I særlige tilfeller kan det gis kortere opphold, og ønsket oppholdsperiode og -varighet må defineres i søknadsskjema.

Om leiligheten:

Leiligheten ligger i Fritz Reutersgate 11 i den sentrale bydelen Schöneberg. Huset er en klassisk Berliner-bygård, og leiligheten ligger i 3. etasje. Den er på 75 m2, og inneholder oppholdsrom med sovesofa, soverom, kontor/arbeidsrom, kjøkken og bad. Leiligheten er fullt utstyrt, og det er installert trådløst bredbånd. Det er lytt i huset, noe som gjør at støyende aktiviteter ikke kan foregå i leiligheten. Det er imidlertid gode muligheter for å leie prøve-/øvingslokaler for kortere perioder i Berlin. Kommunen har også engasjert en kontaktperson i Berlin som kan være behjelpelig med råd, tips og noe praktisk assistanse under oppholdet.

Behandlingstid

Det må beregnes inntil 8 ukers behandlingstid. Alle søknader behandles administrativt i Bergen kommunes seksjon for kunst og kultur.

Målgruppe

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere.

Søknadsbehandling

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige og vil bli behandlet i henhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune.

Kriterier

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og styrke søknaden. Det er viktig av prosjektet fremstår som kunstnerisk relevant og av høy kvalitet, og at det gis en faglig begrunnelse for opphold i Berlin.

Etter avsluttet opphold skal det sendes inn rapport via Tilskuddsportalen under Mine oppgaver.

Følgende vektlegges i søknadsbehandlingen:

  • At søker har utmerket seg innen sitt felt.
  • At oppholdet har betydning for en kunstnerisk eller kulturfaglig utvikling.
  • At oppholdet kan bidra til ny kompetanse og faglige nettverk.
  • At oppholdet synliggjør og styrker søkers kunstneriske eller kulturelle virke.

Reisestipend:

Det kan søkes reisestipend gjennom tilskuddsordningen Internasjonal kunst- og kulturutveksling dersom opphold innvilges.

For mer informasjon og søknadsskjema se her

Siste nytt