BANDORG FRIFOND

BandOrgs støtteområder:

  • Innspilling av demo/EP/plate
  • Mastring og miksing av innspilt materiale
  • Trykking og utgivelse av innspilt materiale
  • Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar
  • Kjøp av musikkutstyr for band (f.eks sanganlegg, gitar, bass, trommer, tangentinstrumenter, effekter, flightkasser)
  • Kjøp av studio/innspillingsutstyr: Mikrofoner, lydkort, monitorer, miksepult, softsynther og annen relevant programvare
  • Kjøp av promoteringseffekter (f.eks backdrop)
  • Konserttiltak og turné i Norge (f.eks lydmann, leiebil og leie av konsertlokale)

Det gis IKKE støtte til følgende:

Prosjektbaserte grupper, band som har fått innvilget/utbetalt Frifondtilskudd i 2016 fra frifond.no, innspillinger i utlandet, promoteringstjenester, musikerhonorar, studiokostnader i eget studio (man kan ikke betale bandmedlemmer for studioleie, tekniker eller produsent honorar for innspilling av eget materiale), diett og overnatting, kjøp av pc/mac, lysutstyr og tiltak/innspillinger som tidligere har fått støtte av BandOrg (hvis dere tidligere har fått støtte til innspilling kan dere ikke få støtte til å fortsette innspillingen, miksing, mastering eller trykking av den samme utgivelsen).

Krav til søker og søknad:

1. Minimum 1/3 (en tredjedel) av medlemmene i bandet må være UNDER 26 år før søknadsfrist

2. Bandet må bestå av minst 3 medlemmer og alle må bo i Norge

3. Bandet ditt må være medlem i BandOrg ved søknadstidspunktet.

4. Bandet må sende inn og bekrefte årsrapport innen søknadsfrist

5. Bandet ditt må ha betalt faktura for medlemskontingent til BandOrg før søknadsfristen

Viktig å være klar over før dere søker:

Sørg for at nettsiden dere oppgir i søknaden er oppdatert med aktuell biografi/konsertplaner, bilder og MUSIKK (!). BandOrgs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk kan risikere å ikke komme til betraktning. Vi minner om at medlemskontingent skal være betalt, og årsrapport levert, før søknadsfrist.

Se her for søknadsskjema og mer informasjon

Siste nytt