Artist og management – med Andy Inglis på Bergen offentlige bibliotek

Artist og management - med Andy Inglis på Bergen offentlige bibliotek

Andy Inglis har vært manager for ulike artister og startet sin karriere i musikkbransjen i 1990 i Skottland. Fredag 26. januar kommer han til Bergen Offentlige Bibliotek for å dele sine erfaringer og betraktninger om musikkbransjen.

Andy Inglis

Inglis vil gå nærmere inn på det en kan hevde er utdaterte praksiser og arbidsmetoder i musikkbransjen, områder hvor bransjen har lyktes eller feilet, og hva det har og si for artisten. Det vil være et særlig fokus på den mentale og fysiske slitasjen artister utsetter seg for med mye turnering og uforutsigbar økonomi, hvor viktig det er å bygge rett team rundt en artistkarriere, og betydningen av å tenke større markeder for musikken.

Talken blir på engelsk

An artist manager since 1990, Andy will guide you through his career, pointing out the strange methods of practice, the old-fashioned ways of working that still exist, the places where the music industry has either succeeded or failed to modernise, and what this means for you and your artist. With a particular focus on the mental and physical costs of performing and touring we’ll look at team-building, day-to-day practicalities, and the huge importance of looking beyond your own market. Come with an open mind, and have some questions ready. From his most embarrassing mistake to his greatest failures and successes, there’s not much Andy won’t talk about.

Siste nytt