Arbeidsopphald i Covarrubias, Spania

Arbeidsopphald i Covarrubias, Spania

Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Prinsesse Kristinastiftelsen har oppretta ei utvekslingsordning for spanske og norske kunstnarar og kulturarbeidarar. I Covarrubias er eit husvære stilt til disposisjon for arbeids- eller forskingsopphald for kunstnarar og kulturarbeidarar frå Hordaland. Det vil også vere mogleg med eit tilsvarande opphald i Bergen for spanske kunstnarar og kulturarbeidarar. Det er mogleg å søkje om opphald mellom 3 veker og to månader. Hensikta med ordninga er å vidareutvikle/styrke kontakten mellom spansk og norsk kulturliv.

Les mer her

Siste nytt