Her finner du artister, arrangører og øvrige bransjeaktører fra Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergen Realistforening

Bergen Realistforening

Bergen Realistforening er en studentorganisasjon som jobber for å skape et rikt kulturliv for studentene i Bergen, ved å arrangere konserter og andre arrangementer på Det Akademiske Kvarter hver torsdag, samt Helhus 1-2 lørdager i semesteret. På scenen i Teglverket har vi konserter med både norske og internasjonale artister, i tillegg til gratiskonserter (“Up & Coming”) hvor ferske artister og band får mulighet til å fremføre musikken sin. De alternative arrangementene er varierende, men inkluderer blant annet live podcast-shows, bingo og bjørnepong.

Bergen Realistforening ble stiftet i 1959, som en studentorganisasjon på Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet. I dag har vi imidlertid medlemmer fra alle fakulteter og høyskoler i Bergen. Vi har et flatt styre med opp til 31 aktive medlemmer, fordelt i fem undergrupper; Booking, Økonomi, PR, Helhus og Sosial.

Bergen Realistforening is a student organization which goal is to create a rich music- and cultural scene in Bergen’s student environment. Every thursday we arrange concerts and other events at «Det Akademiske Kvarter», the students culture house in Bergen. We also arrange theme parties called «Helhus» 1-2 Saturdays in the semester. Our concerts enjoy both Norwegian and International artists, and we also arrange Up & Coming-concerts where new artists and bands get the opportunity to perform their music to a live audience, and where there is cover charge. The alternative arrangements we arrange are varied, examples being live podcast shows and bingo-nights.

Bergen Realistforening was founded in 1959, as a student organization at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Today, however, we have members from all faculties and colleges in Bergen. All 31 active members of RF are in the board and therefore take part in the deciding processes. Our subgroups are Booking, Economy, PR, Helhus and Social.