Filtrer på tags

Braks Årsmøte er avholdt og nytt styre er valgt

Braks Årsmøte er avholdt og nytt styre er valgt

På Årsmøtet ble det orientert om Årsrapport 08, Budsjett 09 og Styrets 5-årige Strategiplan for Brak ble presentert. I tillegg vedtok bl.a. Årsmøtet Regnskap 08, Handlingsplan 09-10 og det ble valgt et nytt styre!

Det nye styret i Brak for perioden 2009-2010 er:

Styreleder:Inga Moen Danielsen

Styremedlemmer:
Arne Kristian Teigland
Geir Luedy
Ramona Helen Horn
Tommy Haltbakk
Asle Birkeland (vara)

Brak vil gjerne rette en stor (!) takk til Gisle Martens Meyer som gir seg i styret. Gisle har vært en fantastisk ressurs både for styret og administrasjonen i to år.

Her følger noen bilder fra Årsmøtet.

 

Styreleder Inga Moen Danielsen og administrasjonsmedarbeider Jette Christensen

Regnskapsfører Christian Tveit legger fram Årsregnskapet 2008

Ordstyrer Kjersti Vikør følger med på regnskapstallene

Årsmøtet

Arne Kristian Teigland legger fram Handlingsplan 2009-2010

Årsmøtet

Gisle Martens Meyer får en liten oppmerksomhet fra Brak