Filtrer på tags

Brak kommenterer den nye kulturmeldingen

Brak kommenterer den nye kulturmeldingen

Det var store ord og høye ambisjoner da Kulturdepartementet la frem sin nye kulturmelding "Kulturens kraft- kulturpolitikk for framtida" på Vega Scene i Oslo fredag ettermiddag: Styrking av prinsippet om armlengdes avstand, regionalisering, digitalisering og styrking av kunstnerøkonomien var noen av tingene som ble løftet frem. Det er mandag, og Brak har sett nærmere på den nye kulturmeldingen.

Armlengdes avstand og regionalisering av oppgaver

Vi satt med spissede ører og hadde koblet opp storskjermen på Brakkontoret i anledning at den nye kulturmeldingen på femten år ble lagt frem. Trine Skei Grande åpnet med å si at “kultur er ytringer”. Dette er noe hun ofte fremhever og det kommer også tydelig frem i kulturmeldingen. Et fritt og uavhengig kunst- og kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Fra scenen sa Skei Grande at for å sikre nettopp dette; så er det viktig å styrke prinsippet om armlengdes avstand. Dette er altså enkelt forklart prinsippet om at politiske beslutningsorgan ikke må blande seg inn i kunstneriske beslutninger, og det er en av grunnene til at vi har for eksempel Kulturrådet, som er et uavhengig faglig organ. Dette er et viktig prinsipp i kulturpolitikken, og Brak er opptatt av at dette må sikres når man skal flytte forvaltningsoppgaver over til fylkeskommunene.

Fokus på internasjonalisering, kulturbasert reiseliv og kreative næringer

Kulturmeldingen løfter frem en lang rekke viktige områder. Brak har lenge vært opptatt av synergiene mellom kultur og reiseliv, og det var fint at Skei Grande tok opp dette som et fokusområde da hun la frem meldingen, for å nevne noe. Videre er Brak enig i at Norge har kulturelle og kreative næringer med et stort potensial som vi ikke er i nærheten av å utnytte til det fulle. Eksempelvis må vi ha evnen til å holde på musikkrettigheter i Norge. Dette er noe som stadig diskuteres med tanke på den sterke musikkeksporten i Bergen. Mulighetene for å starte et musikkforlag i Bergen som er konkurransedyktig internasjonalt, ble løftet frem på årets Vill Vill Vest i regi Buzz. Det er svært positivt at det fokuseres på internasjonalisering. Som nevnt er musikkeksport i kraftig utvikling i Bergen, og det er nødvendig med infrastruktur som legger til rette for økt internasjonalisering. Vi er derfor glad for at det skal utarbeides en internasjonal strategi for kulturpolitikken i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Store ambisjoner, men samme pott

Selv om språket i meldingen er forholdsvis klart og tydelig, så er det mange detaljer rundt kunstnerøkonomien og overføring av oppgaver til regionalt nivå er fremdeles ganske uklart. Svaret finner vi ikke i denne kulturmeldingen og det blir derfor spennende å se hvordan stortingsmeldinger og strategidokument følger opp det som nå ligger til grunn. Det er uansett positivt at kulturen blir sett på som er sentral del av samfunnsutviklingen, og at føringene ikke er like instrumentelt orienterte som tidligere.

Helt til sist i den nye kulturmeldingen står det at oppfølgingen av meldingen vil skje ved omprioritering av tilgjengelige ressurser. Ikke mer penger med andre ord. Det hadde jo vært fint om en så ambisiøs melding ble fulgt av økte midler, men tanken er kanskje at innovasjon og utvikling av de kreative næringene skal skape en vekst som vil bygge opp skape en helt ny kulturøkonomi? Kulturmeldingen løfter nemlig også frem at den norske økonomien er avhengig av at vi utvikler nye forretningsområder, og det er et mål at de kulturelle og kreative næringene bidrar til vekst, verdiskaping og sysselsetting. Vi følger spent med.

På fredag presenterer Trine Skei Grande den nye kulturmeldingen på Åpent møte om Kulturmeldingen på Litteraturhuset, kanskje vi ses der?

-Hele kulturmeldingen  Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida kan du lese her

-Reaksjoner fra musikkfeltet kan du lese i Ballade her

Tekst: Hanne Sætre Thunestvedt
Illustrasjon hentet fra kulturmeldingen

Siste nytt