Filtrer på tags

Bergen kommune søker profesjonelle kunst- og kulturutøvere til Bergens kulturelle spaserstokk 2019

Bergen kommune søker profesjonelle kunst- og kulturutøvere til Bergens kulturelle spaserstokk 2019

Bergen kommune søker nå programtilbud fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere til Bergens kulturelle spaserstokk 2019.

Bergens kulturelle spaserstokk (BKSS) er en byomfattende ordning som, i regi av profesjonelle tilbydere, tilbyr kulturopplevelser til eldre i Bergen. Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet.

Det stilles krav om kunstnerisk / kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet fra bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre. Mottakersteder pr i dag er i stor grad syke- og aldershjem, og samlingssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Enkelte forestillinger og tilbud foregår også på lokale arenaer utenom de faste mottakerstedene.

Hvem kan søke?

Tilbud ønskes velkommen fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere innen alle sjangre, både enkeltpersoner og grupper/ensembler. Utøverne må være aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis og må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Frist:

Frist for å melde inn tilbud er 1. oktober 2018.

For mer informasjon klikk på denne lenken!

 

Spørsmål:

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator for Spaserstokken, Anlaug Ersland, på epost: anlaug.ersland@bergen.kommune.no, eller telefon: 5556 7431.

Siste nytt