Filtrer på tags

Arrangementsansvarlig – SommerKvarteret

Arrangementsansvarlig - SommerKvarteret

Arrangementsansvarlig – SommerKvarteret

Gjennom sommeren 3. juni til 11. august driftes Kvarteret på kommersielt grunnlag i form av SommerKvarteret. Kvarteret søker med dette en arrangementsansvarlig med ansvar for det kulturelle innholdet og andre arrangementer gjennom sommermånedene.

Hovedoppgaver og ansvar• Planlegging og gjennomføring av konsepter knyttet til daglig bardrift
• Planlegging og gjennomføring av kulturelle arrangementer og nattklubbvirksomhet
• Håndtering av utleievirksomhet
• Budsjettstyring tilknyttet den kulturelle arrangementsvirksomheten
• Promotering av SommerKvarteret og dets arrangementer

Ønsket erfaring/kompetanse
• Erfaring fra bookingarbeid og produksjon av kulturelle arrangementer
• God kjennskap til og bruk av relevante promoteringskanaler
• Kjennskap til kulturbransjen i Bergen
• Gode koordinerings- og forhandlingsevner
• God økonomiforståelse og god beherskelse av IKT-verktøy

Utover dette, er det viktig at du har høy arbeidskapasitet, samt at du har evnen til å holde fokus under varierende arbeidspress. Stillingen krever eksisterende kompetanse, samtidig som den vil gi meget god erfaring videre.

Arrangementsansvarlig utgjør, sammen med daglig leder, SommerKvarterets ledelse og rapporterer til Kvarterets hovedstyre.

Stillingen er 100% og vil ha prosjektlønn. Det forventes noe for- og etterarbeid.

Søknad og CV sendes til leder@kvarteret.no innen onsdag 13. mars

Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen og Vestlandets mest aktive kulturarena. På Kvarteret kan du få opplevelser, mat og drikke som gjest og arbeidserfaring, kompetanse og stor sosial omgangskrets som frivillig. Kvarteret legger til rette for at alle studentorganisasjoner i Bergen har et naturlig sted å avholde sine arrangementer. I 2012 ble det avholdt over 100 arrangører totalt 1.555 arrangementer på Kvarteret. Alt fra store konserter til teaterforestillinger, debatter, filmvisninger og møter for politiske og kulturelle interessegrupper og fraksjoner. Disse arrangementene hadde rundt 75.000 besøkende.

Siste nytt